XVI edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu"

Opublikowano 2020-01-12

Opis

Informacja nadesłana

XVI edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zostanie rozstrzygnięta w dwóch przedziałach wiekowych: szkoła podstawowa kl. 4-8 / szkoła ponadpodstawowa oraz w trzech kategoriach:

• literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna;
• plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna czy parafialna;
• multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 25 marca 2020 r.

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdym z dwóch przedziałów wiekowych oraz każdej z kategorii przewidziane zostały nagrody: miejsce I - 1500 zł, miejsce II - 1200 zł, miejsce III - 900 zł.

Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w kalendarzu ściennym "Za życiem": www.pro-life.pl/kalendarz i innych wydawnictwach pro-life.

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się na stronie konkursu pod adresem: https://pro-life.pl/xvi-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/