Skip to main content

X Konkurs Fotografii Teatralnej

Opis

26.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie
Przedmiotem konkursu jest fotografia teatralna.

Konkurs Fotografii Teatralnej to najważniejsze i najciekawsze fotografie polskiego życia teatralnego. Organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2015 roku prezentuje zdjęcia zawodowych fotografów teatralnych, absolwentów wyższych szkół artystycznych oraz miłośników fotografii. Każdego roku otrzymujemy setki, a nawet tysiące zgłoszeń, które ukazują różnorodność polskiego teatru w mijającym sezonie.

Zdjęcia można zgłaszać trzech kategoriach:

A. Teatralne zdjęcie sezonu – pojedyncze fotografie ukazujące zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z polskim życiem teatralnym.

B. Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia – w tej kategorii oceniane będą zestawy (do 10 fotografii) dokumentujące pojedyncze spektakle, których premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2023/2024.

C. Portret aktora/aktorki w roli – pojedyncze fotografie przedstawiające aktora/aktorkę w kostiumie i charakteryzacji, wykonane na scenie lub tuż po zejściu z niej.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane między 1 września 2023 a 31 sierpnia 2024 roku.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody

• Teatralne zdjęcie sezonu
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

• Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia
I miejsce: 10.000 zł
II miejsce: 6.000 zł
III miejsce: 4.000 zł

• Portret aktora/aktorki w roli
I miejsce: 10.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu