XII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Opublikowano 2019-09-30

Opis

Informacja nadesłana

Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Zadanie konkursowe:

• wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów

lub

• fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Nagrody: laureaci otrzymają statuetkę, dyplom oraz pamiątkowe upominki, a autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy dyplom.