XII Konkurs na Projekt Kartki Wielkanocnej „DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA"

Opublikowano 2018-01-09

Opis

Informacja nadesłana

XII Konkurs na Projekt Kartki Wielkanocnej „DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA"

REGULAMIN
Konkurs na wykonanie projektu kartki wielkanocnej, który zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza

TERMINY
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury do dnia 7 lutego 2018 roku.

ORGANIZATORZY
Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
tel. 12 415- 83-15, 12 415 – 72- 68
www.mdkna102.krakow.pl

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza, Os. Centrum B bl. 6, 31-927 Kraków
tel. 12 425 75 83
www.fundacja.krakow.pl
fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

CELE
• Przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych.
• Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Terminowe złożenie prac.
• Technika dowolna.
• Format: min. A5 (17,8 x21 cm) max A4 (21x 29,7).
• Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i przyklejoną metryczkę identyfikacyjną.
• Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie.
• Nie przyjmujemy prac grupowych.
• Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.
• Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę.
• Prace zniszczone oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury!

KRYTERIA OCENY
• Walory artystyczne
• Oryginalność pomysłu i formy
• Estetyka pracy.
• Samodzielność wykonania. 
• Możliwość przełożenia na projekt graficzny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.):
• Imię i nazwisko autora projektu zostanie wydrukowane na kartkach
• Nagrodzeni autorzy otrzymają zestaw kartek własnego projektu
2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
• nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w następujących obszarach eksploatacji:
a) druk kartek świątecznych na podstawie własnego projektu
b) sprzedaż kartek świątecznych
c) zamieszczenie projektu na stronie Fundacji jako „Dar na Hospicjum św. Łazarza" (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
• przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-07