„Write the Change!” konkurs na scenariusz filmowy dla młodzieży

Opublikowano 2019-02-03

Opis

Informacja nadesłana

Jak budować rzetelną i wrażliwą na prawa człowieka opowieść o migracjach? Jak w ciekawy sposób pokazać złożoność i współzależność wyzwań, z którymi mierzy się cały współczesny świat? Wreszcie, czy śmieszna lub poruszająca historia może sprawić, że ludzie zaangażują się w działania na rzecz praw człowieka i zrównoważonego rozwoju?


• O konkursie „Write the change!"

Celem międzynarodowego konkursu „Write the Change!" jest zachęcenie młodzieży do refleksji i przedstawienia własnych kreatywnych pomysłów na fabułę, która będzie nawiązywała do tematyki praw człowieka, współczesnych migracji i globalnych współzależności. Amnesty International, we współpracy z uczestnikami i uczestniczkami projektu, chce budować świadomość opinii publicznej o zrównoważonym rozwoju, a także kształtować postawy otwartości, solidarności i poszanowania dla praw i wolności wszystkich ludzi, bez względu na to, gdzie mieszkają, w co wierzą i kogo kochają. Konkurs realizowany jest na poziomie krajowym i międzynarodowym. W przygodzie „Write the change!" uczestniczy młodzież z 12 krajów Unii Europejskiej!


• Kogo zapraszamy?

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice w wieku 14-19 lat. Do konkursu może zgłosić się zarówno osoba indywidualna, jak i grupa młodzieży.


• Na co czekamy?

Czekamy na scenariusz dowolnej fabuły, która w ciekawy i angażujący sposób będzie budowała świadomość odbiorców i odbiorczyń na temat migracji, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. W swojej historii możecie skupić się na jednym z tych obszarów tematycznych, bądź nawiązać do wszystkich trzech. Fabuła może być napisana z myślą o różnych formatach, m.in. film fabularny, serial telewizyjny, materiały filmowe publikowane w sieci, spot w mediach społecznościowych.

Pracę konkursową stanowi opis fabuły (maksymalnie 15 stron tekstu) w dowolnym gatunku (komedia, dramat, thriller, noir, horror, fantasy, science fiction, film dla dzieci, film animowany). Format oraz gatunek fabuły należy określić w zgłoszeniu do konkursu. Wszelkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu.


• Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają nagrody!

Najlepszy scenariusz wytypowany przez jury podczas krajowego etapu konkursu nagrodzony zostanie dwoma karnetami festiwalowymi oraz pobytem w Warszawie podczas festiwalu filmów dokumentalnych Docs Against Gravity w maju w 2019 roku. Autorzy oraz autorki pięciu najlepszych scenariuszy wybranych spośród wszystkich prac konkursowych nadesłanych przez młodzież z 12 krajów biorących udział w konkursie „Write the Change!" pojadą do włoskiego miasta Giffoni, gdzie podczas światowej sławy festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży wręczone zostaną nagrody główne.


• Do kiedy należy wysłać zgłoszenie? Gdzie mogę zdobyć więcej informacji?

Zgłoszenia do konkursu należy wysłać, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj. Praca konkursowa zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie powinna zostać wysłana na adres writethechange@amnesty.org.pl do 31 marca 2019 roku! Masz pytania? Skontaktuj się z Aleksandrą Ziółkowską, koordynatorką konkursu, pod adresem: aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-31