„Ulica fascynuje” konkurs fotografii ulicznej

Opublikowano 2018-09-09

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest szeroko pojęta fotografia uliczna.

Fotografie należy dostarczyć na papierze osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. Zdjęcia muszą być wykonane w tym roku.

Nagrody
I miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa o wartości do 120 zł
II miejsce – dyplom
III miejsce – dyplom
 

 

 



Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-30