„Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego" konkurs na film animowany

Opublikowano 2021-03-17

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego".

HONOROWY PATRONAT nad konkursem objęli:
· Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr. hab. Piotr Gliński
· Muzeum Powstania Warszawskiego
· Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Rafał Miastowski


Ideą konkursu jest przedstawianie historii „Twierdzy przy Czerniakowskiej" w czasie Powstania Warszawskiego w sposób interesujący dla młodzieży. Jest ona ściśle związana z misją Fundacji Szkół Nazaretanek w Warszawie i obejmuje przede wszystkim podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadaniem jest stworzenie animacji/filmu, który w kreatywny i pomysłowy sposób zaprezentuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie Powstania Warszawskiego w klasztorze i szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Twórcy zobligowani będą wykorzystać materiały archiwalne udostępniane na stronie organizatora. Konkurs ma charakter otwarty.

Projekt jest finansowany przez Fundację SILVA RERUM.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody:
I. NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 15 000 PLN na realizację filmu animowanego „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego" za najlepszą koncepcję filmu
II. 2 WYRÓŻNIENIA - nagrody pieniężne po 1000 PLN dla dwóch finalistów
III. NAGRODA „MŁODY TALENT" w wysokości 2000 PLN (Uczestnik do 25 lat)

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Ogłoszenie konkursu: 9.03.2021 r.
2. Nadsyłanie prac do dnia 9.08.2021 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 września 2021 r.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fundacja.film@gmail.com albo adres pocztowy Organizatora:
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa

Informacje i formularz zgłoszenia na stronie konkursu.