Przestrzenie 2018 / edycja pierwsza

Opublikowano 2019-01-27

Opis

Informacja nadesłana

PRZESTRZENIE 2018 / EDYCJA PIERWSZA

Zapraszamy studentów wyższych uczelni artystycznych, a także studentów wydziałów i kierunków artystycznych wyższych uczelni oraz absolwentów tych szkół, którzy uzyskali dyplom w roku 2018 na terenie całej Polski do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu PRZESTRZENIE 2018.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, odnoszącą się do całości tematu, bądź jednego z jego członów: „Przestrzeń osobista, prywatna, społeczna”. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, jakość artystyczna projektu oraz oryginalność. Prace można zgłaszać osobiście bądź wysłać na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków. Do pracy koniecznie należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, do pobrania ze strony: http://bit.ly/START_PRZESTRZENIE_2018

W konkursie przewidziane są 2 kategorie nagród:

1. Nagroda główna w wysokości 1000 zł
2. Udział najlepszych projektów wybranych przez jury w wystawie pokonkursowej w siedzibie firmy.

Na prace konkursowe czekamy do 15 marca 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.start.com.pl oraz portalach społecznościowych Grupy Deweloperskiej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-15