Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Opublikowano 2023-01-16

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8.

Zadanie konkursowe
Należy wykonać plakat w formacie A3, ilustrujący hasło „Inny – nie znaczy gorszy”.

Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny – nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Technika dowolna (plakat może zawierać odstające elementy).

Format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).

Organizator konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Prace należy dostarczyć do wtorku 14 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do placówki).

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.