Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny

Opublikowano 2017-06-20

Opis

Informacja nadesłana

Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny".

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
· Minister Edukacji Narodowej
· Marszałek Województwa Mazowieckiego
· Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
· Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
· Magazyn „Poznaj Swój Kraj"
· Rosikon press
· KONDRAT- MEDIA

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. gimnazjum oraz kl. VII szkoły podstawowej,
2. szkoła ponadgimnazjalna.

Ogłoszenie konkursu: 15.06.2017 r.
Termin nadsyłania prac: 30 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu dnia: 30 października 2017 r.

Do wygrania: tablety, głośniki Bluetooth, smartwatche i inne nagrody.

Prace wykonane zgodnie z wymagani Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2017 r. na adres:
FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY" – III edycja.