Młodzieżowe Prezentacje Teatralne

Opublikowano 2020-11-18

Opis

Informacja nadesłana

Przed nami XXXI Młodzieżowe Prezentacje Teatralne. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zespoły istniejące przy domach kultury. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2020. Edycja 2020 odbędzie się w formie online.

Zgodnie z tradycją konkursu pragniemy umożliwić młodym ludziom prezentację autorskich dokonań. Proponujemy otwartą formułę przeglądu. Nie sugerujemy ani tematu, ani formy wypowiedzi dopuszczając krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie czy realizacje nawiązujące do kabaretu lub teatru piosenki. Jury oceni autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi oraz oryginalność przekazu scenicznego.

Źródłem inspiracji dla uczestników mogą być przykłady adaptacji zaprezentowanych w latach ubiegłych. Zobaczyliśmy wtedy między innymi nowe interpretacje klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza) i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej).

Informacje dotyczące finału Młodzieżowych Prezentacji Teatralnych pojawią się na stronie internetowej Centrum Młodzieży. Pierwotnie zakończenie konkursu, prezentacja najlepszych spektakli oraz wręczenie nagród miało się odbyć na Scenie Pod Ratuszem Teatru Ludowego w Krakowie. Jeśli tylko będzie to możliwe, miejsce zaplanowane na finał nie ulegnie zmianie.

Strona Młodzieżowych Prezentacji Teatralnych znajduje się TUTAJ.