Konkurs Literacki „Z Biblioteki Ducha Gór"

Opublikowano 2017-08-19

Opis

Informacja nadesłana

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem w Jeleniej Górze.

Uczestnicy
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłosić do 3 utworów literackich (prozatorskich, poetyckich, dramatycznych oraz dziennikarskich), których tematyka dotyczy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Sudetów Zachodnich.
Do konkursu dopuszcza się prace nigdzie niepublikowane, o dowolnej objętości.

Pracę należy przesłać pocztą w terminie do 30.09.2017 r., z dopiskiem: Konkurs Literacki „Z Biblioteki Ducha Gór".
Regulamin można pobrać tutaj - http://adrem.jgora.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin-II-Konkursu-2017.pd

Nagroda
Nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy przez Wydawnictwo-Poligrafię Ad Rem, w formie książki papierowej formatu B6 (może to być także zbiór utworów kilku autorów), w serii wydawniczej „Z Biblioteki Ducha Gór" oraz reklama książki i jej wprowadzenie do obrotu handlowego. Laureat otrzyma 50 egzemplarzy książki z pierwszego nakładu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30