Konkurs literacki PKPZin

Opublikowano 2020-02-10

Opis

Informacja nadesłana

Ogłaszamy konkurs literacki.

Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 tekstów poetyckich lub jedną prozę w formacie doc, docx, rtf lub w treści maila. Tematyka tekstów jest dowolna.

Konkurs trwa od 5.02.2020 do 4.03.2020 roku.

Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Literacki". Godła i inne dane nie są wymagane. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu.

Wybrane teksty zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób.

O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw – do 10.03.2020 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorzy:
CFO Services
Butterfly Mag

Strona konkursu