Konkurs Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła

Opublikowano 2017-10-25

Opis

Informacja nadesłana

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Ap. z siedzibą w Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literackich i nie był nigdzie drukowany.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 10 marca 2018 r. na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com
w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp.
8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawerowanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, danymi konkursowymi oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2018 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.
11. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu.
12. W tomiku-pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których Autorzy wyrazili pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko (Uniwersytet Jagielloński) pt. Gatunki literackie i strofy w poezji religijnej, ukaże się w maju 2018 r.
13. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim.
15. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce.
16. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/, na https://www.facebook.com/wydawnictwomacieja oraz w Pokłosiu.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje są niepodważalne.

Organizator:
Wydawnictwo św. Macieja ApostołaTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-10