Konkurs fotograficzny „Sztuka ludowa Małopolski"

Opublikowano 2020-01-13

Opis

Informacja nadesłana

Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie organizuje konkurs o nazwie "Sztuka ludowa Małopolski w fotografii". Do udziału zapraszamy dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych.

Założeniem konkursu jest zachęcenie uczniów do fotografowania otaczającej ich rzeczywistości, a konkretnie obiektów i wydarzeń związanych ze sztuką ludową. Prace mogą więc dotyczyć między innymi architektury ludowej (np. drewnianych domów, stodół, szop, kapliczek przydrożnych), obrzędów i zwyczajów ludowych czy uroczystości rodzinnych. Proponujemy pokazanie w fotografii sztuki ludowej, jaką można zobaczyć na polskiej wsi.

Samodzielne prace mogą powstać na wycieczkach szkolnych, wycieczkach weekendowych poza miastem itp. Nauczyciele czy opiekunowie powinni zwrócić uwagę podopiecznych na obiekty czy wydarzenia związane z szeroko pojętą sztuką ludową.

 

Warunki uczestnictwa i program:
1. W konkursie biorą udział uczniowie z Krakowa i województwa małopolskiego.
2. Uczniowie przysyłają fotografie (format 15 x 21) pocztą na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo drogą elektroniczną na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl

• maksymalna ilość prac jednego uczestnika – 5, zdjęcia w formacie: 15 na 21 cm
• przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, szkoła, adres, opiekun, telefon kontaktowy opiekuna, e-mail opiekuna, informacja, skąd pochodzi praca (miejscowość) i co przedstawia (źle opisane prace nie będą brane pod uwagę)
• nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w galerii Centrum Młodzieży oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej CM

3. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
4. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace. Finał konkursu planowany jest 16 marca 2020 r. Termin ten może ulec zmianie. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie
późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

Nagrody:

• zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
• dyplomy otrzymują laureaci oraz ich opiekunowie
• o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

Zgłoszenia:
Prace konkursowe prosimy przesyłać pocztą na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo prosimy o przesłanie pracy drogą elektroniczną na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać: adres: jw., tel.: 12/430 00 15 w. 215. Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu.

 

W ramach wydarzenia „Sztuka ludowa Małopolski” organizujemy również konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Chętnych prosimy o przesłanie prac do dnia 31 stycznia 2020.

Dodatkowe informacje:
Anna Dranka
E: adranka@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15 wew. 215

Więcej informacji o konkursie:
http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-fotograficzny-i-plastyczny-sztuka-ludowa-malopolski