Konkurs fotograficzny „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”

Opublikowano 2019-05-01

Opis

Informacja nadesłana

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny". Obecna edycja konkursu jest dla nas szczególna, gdyż przypada w roku jubileuszowym 100-lecia Szkoły Sióstr Nazaretanek w Warszawie oraz wpisuje się wciąż aktualne świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:
• Minister Edukacji Narodowej
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
• Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
• Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców
• Rosikon press

Patronat medialny:
• Radio dla Ciebie
• KONDRAT- MEDIA
• Magazyn „Poznaj Swój Kraj”

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
• szkoła podstawowa (kl. IV-VIII),
• szkoła średnia.

Ogłoszenie konkursu: 3 maja 2019 r.
Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2019 r.
Gala konkursowa – listopad 2019 r.

Do wygrania: tablety, głośniki Bluetooth i inne nagrody.

Prace wykonane zgodnie z wymagani Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2019 r. na adres:
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” – IV edycja.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30