Advertisement

Advertisement

Kapusta z Bluesem 2023

Opis

16.03.2023

INFORMACJA NADESŁANA

"Kapusta z Bluesem 2023" to organizowany po raz pierwszy Charsznicki Przegląd Zespołów Blues/Rockowych, który jest skierowany do wykonawców grających szeroko pojętą muzykę bluesową, ewentualnie lekkie odmiany rocka.

Dlaczego "Kapusta?"

Kapuściane Stolica Polski, tak potocznie nazywana jest gmina Charsznica, leży w powiecie miechowskim, woj. małopolskie. To tutaj od 25 lat odbywa się największe święto będące promocją regionu – „Charsznickie Dni Kapusty”. Kapustę można przyrządzić na wiele sposobów, ale po raz pierwszy 22 lipca 2023 roku zostanie podana z bluesem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania na adres e-mail organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 roku:

• wypełnionej czytelnie karty zgłoszenia,
• trzech plików mp3 z wykonywanym repertuarem lub linku do materiałów ogólnie dostępnych w sieci,
• materiałów graficznych do promocji w mediach bądź link do zasobów.

Powołana komisja oceni nadesłane materiały i w dniu 5 czerwca 2023 roku zakwalifikuje do finału 6 najciekawszych wykonawców, którzy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o nominacji do finału.

Przesłuchania finałowe „na żywo” wszystkich zakwalifikowanych zespołów odbędą się wg wcześniej ustalonej kolejności w sobotę 22 lipca 2023 roku na Scenie Plenerowej GOK w Charsznicy, ul. Kolejowa 1.

Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.

Jury przeglądu przyzna najlepszemu zespołowi nagrodę główną 1.000 zł. Zwycięzca przeglądu po odczytaniu werdyktu zobowiązany jest zagrać koncert, mając do dyspozycji maks. 60 minut czasu scenicznego łącznie z montażem.

Ewentualne inne nagrody lub wyróżnienia zostaną przyznane wg uznania Jury.

Link do wydarzenia: http://www.gok.charsznica.pl/art,253,kapusta-z-bluesem-2023.html