IV edycja konkursu fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”

Opublikowano 2019-09-03

Opis

Informacja nadesłana

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny". Obecna edycja konkursu jest dla nas szczególna, gdyż przypada w roku jubileuszowym 100-lecia Szkoły Sióstr Nazaretanek w Warszawie oraz wpisuje się wciąż aktualne świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:
· Minister Edukacji Narodowej
· Marszałek Województwa Mazowieckiego
· Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
· Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
· Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców
· Rosikon press

Patronat medialny:
· Radio dla Ciebie
· KONDRAT- MEDIA
· Magazyn „Poznaj Swój Kraj"

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale pokazane w niestandardowych ujęciach, prezentujących w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa (kl. IV-VIII),
- szkoła średnia.

Ogłoszenie konkursu – 3 maja 2019 r.
Nadsyłanie prac – do 30 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – 30 października 2019 r.
Gala konkursowa – 15 listopada 2019 r.

Do wygrania: tablety, głośniki bluetooth i inne nagrody.

Prace wykonane zgodnie z wymagani Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2019 r. na adres:
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY" – IV edycja.

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://nazaretankifundacja.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/