II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci”

Opublikowano 2018-02-16

Opis

Informacja nadesłana

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Literacki – Muzyka jest piękna – bajka dla dzieci. Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie bajki dla dzieci (w wieku do 10 lat), która będzie pomocą edukacyjną w zakresie szeroko pojętego elementarza zasad muzyki. W konkursie może uczestniczyć autor lub grupa autorów, którzy indywidualnie lub we współpracy przygotują tekst oraz ilustracje bajki. Prace należy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu. Szczegóły w regulaminie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-30