II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Sleeveface – portret z książką"

Opublikowano 2019-03-13

Opis

Informacja nadesłana

Organizator: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Uczestnicy: młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół średnich w całej Polsce.

Prace będą oceniane w 2 kategoriach:
• kategoria I: szkoły podstawowe i gimnazjalne,
• kategoria II: szkoły średnie.

Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać sleeveface – zdjęcie, na którym okładka książki będzie dopasowana do części twarzy, sylwetki lub miejsca.
Technika wykonania fotografii dowolna (cyfrowa lub analogowa), dopuszczalna korekta (kadrowanie, ostrzenie), niedopuszczalny fotomontaż.
Jeden autor może dostarczyć jedno zdjęcie.

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora wraz z załącznikami należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 29 marca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Organizatora. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową.
W dniu rozstrzygnięcia konkursu dla wszystkich uczestników przewidziane są warsztaty fotograficzne o godz. 10.00.

Nagrody: przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł.