II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jarosławski KUFEREK”

Opublikowano 2017-05-24

Opis

Informacja nadesłana

1. Organizator.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Jarosławski KUFEREK” 2017 jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu (Pracownia Fotografii i Filmu), Pl. A. Mickiewicza 6, tel. :16 621-44-34. www.mok-jar.pl.

2. Patronat.
Burmistrz Miasta Jarosławia

3. Temat i cele konkursu.
Tematem konkursu jest kufer, skrzynia podróżna, walizka (z ich różnorodnym przeznaczeniem, dawniej i dzisiaj).  Interpretacja tematu może dowolna.
Celem konkursu jest nawiązanie do tradycji kupieckich miasta Jarosławia oraz propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-28