Bądź na fali i wygraj flaminga!

Opublikowano 2022-08-03

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

1. Kup i opłać ubezpieczenie turystyczne w Natlionale-Nederlanden.

2. Odpowiedz na pytanie konkursowe: „Bez czego nie wyobrażasz sobie udanych wakacji?”. Jury wybierze 35 najciekawszych odpowiedzi.

Do wygrania jest 35 flamingów.

Konkurs trwa do 15 sierpnia 2022 r.

 
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która podczas trwania konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest osobą fizyczną w z wyłączeniem osób, o których mowa w ust 3 poniżej;
2) jest osobą pełnoletnią;
3) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Strona konkursu