Advertisement

Advertisement

XXXII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

Opis

17.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych w Polsce i za granicą.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem tegorocznej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy jest „Budownictwo XXI wieku”.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę plakatów.

Prace nie mogą być wcześniej publikowane.

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• 5 wyróżnień po 1.000 zł

Termin
Termin zgłaszania prac mija 7 czerwca 2023 r.

Strona konkursu