XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Opublikowano 2020-03-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które amatorsko lub zawodowo zajmują się rysunkiem satyrycznym. 

Opis
W tym roku tematem konkursu jest PLASTIK.

W codziennym życiu możemy aktywnie kształtować swoją postawę jako świadomego, ekologicznego mieszkańca ziemi, który z rozwagą używa materiałów z plastiku, stara się zastępować go materiałami biodegradowalnymi. Kreować takie odpowiedzialne postawy możemy doskonale także za pomocą wyostrzonej satyry. Zwracać uwagę, piętnować. Trafne spostrzeżenia dotyczące zagrożenia wynikającego z nadużywania plastiku, podane w atrakcyjnej formie rysunku satyrycznego mogą spełniać edukacyjną rolę, bowiem efekty konkursu w postaci wystawy najlepszych prac będę pokazywane w wielu galeriach i salonach wystawowych w kraju.

Hasło tegorocznego konkursu jest wieloznaczne. Rysownikom, którym temat dosłownie rozumianego plastiku nie będzie oddziaływał na wyobraźnię, pomocne mogą być zupełnie inne skojarzenia z plastikiem. Plastikowy to określenie często czegoś tandetnego, w złym guście, kiczowatego. Można więc temat tegorocznego konkursu potraktować w bardziej lub mniej poważnym tonie byle satyrycznie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę rysunków satyrycznych. Format prac nie mniejszy niż A5 i nie większy niż A3. Technika wykonania dowolna. 

Oryginały rysunków należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł i statuetka
• I nagroda: 4.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2020 r. 31 lipca 2020 r.

Strona konkursu