XVII konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Opublikowano 2019-05-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć:
a) studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,
b) uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska,
c) zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,
d) inne zainteresowane osoby – kategoria otwarta.

Opis
Przedmiotem konkursu jest plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu pod hasłem „Oryginał jest tylko jeden – wspólnie walczymy z podróbkami”  jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej,  w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Prace należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę plakatów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.