XVI konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej

Opublikowano 2018-05-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć:
a) studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,
b) uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska,
c) profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,
d) inne zainteresowane osoby – kategoria otwarta.

Opis
Przedmiotem konkursu jest plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Celem konkursu pod hasłem „Wspólnie kreujemy nasz przyszły świat” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych jako kluczowych elementów innowacyjności i przedsiębiorczości, które są niezbędne dla rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego Polski i świata.

Plakat powinien zawierać hasło dotyczące ochrony własności przemysłowej. Hasło proponuje autor pracy.

Plakat należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.