XI ogólnopolski konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Opublikowano 2022-08-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla profesjonalnych artystów plastyków, a także dla osób zajmujących się twórczością plastyczną amatorsko. 

Uwaga: uczniowie szkół podstawowych nie mogą uczestniczyć w konkursie.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy ilustracje do tekstów piosenek Jeremiego Przybory.

Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!

Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących technikach:
- grafika (szeroko rozumiana),
- pastel,
- kolaż (techniki mieszane, płaskie),
- autorskie techniki mieszane.

Maksymalne wymiary ilustracji to 100 x 70 cm.

Oryginały prac należy przesyłać pocztą. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace można przesyłać do 16 października 2022 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 9.000 zł.

Strona konkursu