XI Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” 2019

Opublikowano 2018-11-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.

Opis
Tematem konkursu jest „Portret Rodzinny. Rodzina Nadzieją Świata”.

W obecnej edycji konkursu organizatorzy nadali tematowi „Portret Rodzinny” bardziej ukierunkowany charakter: „Rodzina nadzieją świata”. Zawiera on w sobie w sposób mimowolny od razu diagnozę współczesności, opisywanej jako czas nie tylko przemian, ale i zagrożeń, szczególnie dotkliwie odczuwanych w okresie adolescencji. Czy dająca poczucie bezpieczeństwa rodzina może być dziś remedium na te niepokoje?

Do konkursu można zgłaszać fotografie artystyczne, rysunki, prace malarskie, grafiki warsztatowe, grafiki komputerowe, rzeźbytkaniny artystycznefilmy i animacje. Można zgłaszać prace wykonane w latach 2017-2019, które wcześniej nie były prezentowane podczas innych przeglądów, konkursów.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Grand Prix: 1.500 zł
Nagroda dla wyróżniającej się osobowości artystycznej: 500 zł

W każdej z dwóch kategorii wiekowych („15-17 lat” i „18-20 lat”) zostaną przyznane następujące nagrody:
• nagroda I stopnia: 1.000 zł
• nagroda II stopnia: 800 zł
• nagroda III stopnia: 500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-22