VIII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”

Opublikowano 2020-01-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, absolwenci akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studenci ostatniego roku tych uczelni.

Opis
Biennale odbywa się pod hasłem „Twórczo dla praw człowieka”. Do konkursu można zgłaszać plakaty o tematyce społeczno-politycznej.

Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.

Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 plakaty. Prace należy dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Prace należy przesyłać na adres Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Katalog VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
Przewidziane są również nagrody fundowane.

Termin
Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu