VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż 2022

Opublikowano 2022-05-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów profesjonalnych i studentów ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać kolaże i asamblaże.

Prace muszą być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie mogą być wcześniej publikowane.

Maksymalny wymiar dłuższego boku to 50 cm.

Zdjęcia prac zapisane na płycie CD należy przesyłać pocztą.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł
• wyróżnienie: 1.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu