VII Międzynarodowe Biennale Pasteli

Opublikowano 2018-07-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ – oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni z  kraju i  zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych.

Opis

Do konkursu będą dopuszczone prace wykonane w technice pastelu suchego i olejnego na jednej płaszczyźnie (wyklucza się dyptyki, tryptyki itp. oraz kolaże i inne techniki mieszane).

Prace do wystawy konkursowej Jury zakwalifikuje na podstawie nadesłanych fotografii.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix: 25.000 zł
• I nagroda: 15.000 zł
• II nagroda: 10.000 zł
• III nagroda: 5.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-15
Strona konkursu www.biennalepasteli.pl/