Rezydencje artystyczne w ARTzonie

Opublikowano 2021-09-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

“ Zapraszamy twórców różnych dziedzin artystycznych (m.in. literatury, sztuk wizualnych, muzyki, sztuk performatywnych) do udziału w otwartym konkursie na dwa jednoosobowe, dwumiesięczne pobyty rezydencyjne w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

Zadaniem Rezydentów podczas dwumiesięcznego pobytu w przestrzeni ARTzony będzie zrealizowanie projektów artystycznych i zaprezentowanie ich rezultatów podczas wydarzenia finałowego NORWID FESTIWALU 2021. 

Zgłaszane projekty powinny mieć odniesienie się do hasła przewodniego Norwid Festiwalu „Dopokąd idę!...”, a w szerszym kontekście do twórczości Norwida — „Poety Pielgrzyma”. Prace powinny także dotykać problematyki wolności i ograniczeń współczesnego artysty, w kontekście niepewności, jaką niosą ze sobą sytuacje skrajne i ogólnoświatowe kryzysy. Projekty artystyczne będą wymagały od Rezydentów jak najszerszego zaangażowania i włączenia w ich realizację mieszkańców miasta.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 września 2021 r.

Nagroda
Wybrani twórcy zrealizują swoje projekty podczas dwumiesięcznego pobytu rezydencyjnego w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

Strona konkursu