Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Krzysztofa Grzesiaka

Opublikowano 2022-05-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do absolwentów szkół plastycznych i uczelni artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się dorobkiem twórczym.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na wystawach pokonkursowych.

Zgłoszenia można przesyłać mailem. Obrazy zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu należy dostarczyć w oryginale.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 sierpnia 2022 r.

Nagrody

• I miejsce – 5.000 zł
• II miejsce – 3.500 zł
• III miejsce – 2.000 zł

Strona konkursu