Nagroda Eibischa 2021

Opublikowano 2021-10-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Franciszki Eibisch.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Opis

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu jest, zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa, promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Do konkursu należy zgłaszać prace malarskie. Format nie mniejszy niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) i nie większy niż 180 x 180 cm. 

Każdy uczestnik może zgłosić 3 prace.

Zdjęcia prac należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu. 

Prace zakwalifikowane do finału należy dostarczyć w oryginale.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2021 r.

Nagroda
Zdobywca Grand Prix otrzyma 10.000 złotych.

Strona konkursu