Międzynarodowe Triennale Grafiki 2018

Opublikowano 2017-09-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla artystów z Polski i zagranicy.

Opis
Celem konkursu jest  wyłonienie laureatów, których prace zostaną zakwalifikowane na Wystawę Główną MTG 2018 oraz wybranie prac przeznaczonych do prezentacji cyfrowej w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum.

Konkurs obejmuje szeroko rozumianą grafikę, tj. prace stworzone w klasycznych technikach graficznych oraz prace wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zapisu cyfrowego i autorskiego sposobu tworzenia odbitki, a także projekty intermedialne, multimedialne i transmedialne, w tym instalacje graficzne.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 4 prac.

Jury konkursu, w przypadku zgłoszenia obejmującego od 2 do 4 prac, będzie traktowało prace jako zestaw i jako taki kwalifikowało na Wystawę Główną. Decyzja ta wiąże się z naszym przekonaniem, że twórczość graficzna jest procesem rozpisanym na wiele realizacji i najpełniejszy wyraz osiąga prezentowana jako zestaw lub seria. Pragniemy zaznaczyć, że pojedyncze prace będą brane pod uwagę w takim samym stopniu jak zestawy, jeśli stanowią zamkniętą formą graficzną.

Do konkursu należy zgłaszać oryginały prac.

Wpisowe dla uczestników z Polski wynosi 200 zł.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Prace laureatów MTG Kraków 2015 można obejrzeć tutaj.

Nagrody
• Grand Prix MTG 2018 – 25.000 zł oraz wystawa indywidualna w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie w roku 2019

• Europejska Nagroda Graficzna MTG 2018 – 15.000 zł

• Nagroda im. Prof. Witolda Skulicza – wystawa indywidualna w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie w roku 2019

• Nagrody fundowane.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-31