Konkursy na krótkie formy komiksowe

Opublikowano 2022-06-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursów jest Dom Literatury w Łodzi.

Uczestnicy
Konkursy mają charakter otwarty.

Opis

Dom Literatury w Łodzi ogłosił kolejne dwa konkursy na krótkie formy komiksowe. Tematem pierwszego jest Maria Konopnicka, drugiego – Józef Mackiewicz.

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczyć on może:
– wydarzeń związanych z biografią Marii Konopnickiej/Józefa Mackiewicza,
– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do twórczości Marii Konopnickiej/Józefa Mackiewicza,
– innych kontekstów artystycznych związanych z Marią Konopnicką/Józefem Mackiewiczem.

Objętość komiksów nie może przekraczać 10 plansz.

Prace należy dostarczyć na papierze oraz w wersji elektronicznej.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2022 r.

Nagrody
W każdym konkursie pula nagród wynosi 5.500 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora.