Konkurs na projekty logo dla statystyki publicznej

Opublikowano 2017-05-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Główny Urząd Statystyczny.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować:
• logo Głównego Urzędu Statystycznego,
• logo 16 urzędów statystycznych,
• logo 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Termin zgłaszania prac upływa 28 czerwca 2017 r. o godz. 12:00.

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę  pieniężną w wysokości 22.000 złotych brutto oraz zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Statystyki Publicznej, a także sporządzenie nowego wzoru odznaki przyznawanej przez Prezesa GUS za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki.
Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2 500 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-28