Up-Cykle 2021

Opublikowano 2021-02-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku sp. z o.o.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów kierunków artystycznych na polskich uczelniach.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować przedmiot, który co najmniej w 80% będzie wykonany z odpadów.

Uczestnicy konkursu powinni zaprezentować kreatywną formę przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają prototypy przedmiotów lub urządzeń o wartości wyższej, niż zastosowane do ich stworzenia surowce.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:
• ekologiczne opakowanie,
• przedmioty codziennego użytku,
• architektura ogrodowa.

Projekty należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Jury oceni prace i wybierze finalistów, którzy w wyznaczonym terminie dostarczą przedmioty wykonane na podstawie zgłoszonych projektów.

Nagrody
I nagroda: 5.000 zł
II nagroda: 3.000 zł
III nagroda: 1.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 kwietnia 2021 r.

Strona konkursu