Konkurs sztuki YICCA

Opublikowano 2016-11-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Associazione A.p.s. Moho.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne z takich dziedzin jak rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, mix media, wideo, instalacje oraz performance. Nie ma ograniczeń tematycznych.

Zgłoszenia nalezy przesyłac za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Wpisowe wynosi 40 €.

Jury wybierze 18 artystów, których prace będą uczestniczyć w wystawie końcowej. 

Nagrody
• I miejsce: 3.000 €
• II miejsce: 1.000 €

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15
Strona konkursu yicca.org/pl/