Konkurs na projekt i wykonanie muralu poświęconego Marianowi Rejewskiemu

Opublikowano 2017-07-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni plastycznych w Polsce oraz artyści tworzący murale.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural  poświęcony Marianowi Rejewskiemu.

Tematyką muralu jest postać wybitnego bydgoszczanina, polskiego matematyka i kryptologa, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Umożliwiło to odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej, co przyczyniło się do wygrania wojny przez aliantów. W kompozycji muralu wskazane są elementy nawiązujące do postaci Mariana Rejewskiego, jak również maszyny szyfrującej Enigma. Mural zostanie wykonany na elewacji budynku przy ulicy Gdańskiej 10 w Bydgoszczy, gdzie mieszkał Marian Rejewski.

Pracę konkursową należy dostarczyć w formie plików na nośniku cyfrowym oraz w postaci wydruków A4 (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa o dzieło na wykonanie malowidła. Na wykonanie muralu zostaną przeznaczone środki w kwocie maks. 12.000 zł (m.in. zakup farb i koszt wynajęcia podnośnika). Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-18