Konkurs na projekt muralu poświęconego Wojciechowi Kilarowi

Opublikowano 2017-05-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów uczelni plastycznych.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt muralu poświęconego wybitnemu kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi.

Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na eksponowanej ścianie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Tematyką muralu jest postać wybitnego, zmarłego w roku 2013, kompozytora Wojciecha Kilara. Mile widziane będą elementy inspirowane jego twórczością. Projekt i jego wykonanie związane jest z jubileuszem 40-lecia Filharmonii i faktem nadania instytucji imienia Wojciecha Kilara.

Wymiary ściany: 23,50 m x 10,10 m 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł.