Konkurs na projekt muralu „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

Opublikowano 2017-08-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Ciechanów.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Mural ma być wykonany na ścianie szczytowej budynku przy pl. Tadeusza Kościuszki 1/3 w Ciechanowie.

Projekt muralu należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (pliki JPEG lub PDF).

Prace należy przesyłać na adres Urzędu Miasta Ciechanów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2017 r.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł.