Konkurs na projekt maskotki

Opublikowano 2021-05-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Opis
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza do udziału w konkursie na projekt maskotki Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.

Maskotka – poza odniesieniem do dominanty Festiwalu, którą jest prezentacja bogactwa i różnorodności kultur tradycyjnych krajów i regionów – powinna budzić skojarzenia z głównymi wartościami, którym hołduje Festiwal, takimi jak: otwartość, wzajemny szacunek i tolerancja, zaangażowanie społeczne. Powinna to być postać wywołująca ciepłe skojarzenia i pozytywne emocje wśród dzieci. Maskotka będzie wizytówką Festiwalu wykorzystywaną w celach promocyjno-reklamowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) projekt maskotki stworzony w dowolnym programie graficznym,
2) kartę specyfikacji technicznej, zawierającą informacje o wymiarach, proponowanej technologii wykonania, kolorystyce, wypełnieniu,
3) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Konkurs trwa do 28 czerwca 2021 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu