Konkurs na projekt i wykonanie statuetki

Opublikowano 2021-08-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu i wykonaniu statuetki pn. „Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”, która będzie wręczana jako nagroda uczestnikom konkursów, osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom, które osiągnęły sukcesy w kulturze, edukacji, nauce, sporcie, gospodarce lub w zakresie aktywności społecznej i swoją działalnością wniosły szczególny wkład w promocję powiatu toruńskiego ziemskiego w kraju lub za granicą.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
• część graficzną (rysunki, wizualizacje statuetki),
• część opisową (specyfikację techniczną i szacunkowy koszt wykonania statuetki),
• statuetkę w skali 1:1 (np. wydruk 3D).

Prace konkursowe należy składać w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 października 2021 r. do godz. 15:30.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

Strona konkursu