Konkurs na oprawę graficzną programu realizowanego przez przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Opublikowano 2017-07-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Partnerem jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych.

Opis
Zwycięzca konkursu przygotuje oprawę graficzną programu realizowanego przez przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne „Dekady wolności – 100 utworów kompozytorów polskich na 100-lecie Niepodległości”. O programie można przeczytać tutaj.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie logotypu programu, oraz opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej całości programu, przekładalnej na formy displayowe, jak również na elementy z przeznaczeniem do druku, do oprawy scenograficznej koncertów i wizualnej materiałów wideo. Organizator oczekuje, że zwycięska koncepcja będzie prosta, wyrazista, a jednocześnie będzie stwarzała możliwość wyrażenia w formie graficznej różnorodności materii muzycznej zawartej w programie. Wielowątkowość, przenikanie się nurtów i inspiracji, rezonujące ze sobą brzmienia klasycyzujące czy eksperymentalne, zabawa formą, barwą czy kontekstem muzycznym, a jednocześnie pewna doza abstrakcji, przypisana twórczości muzycznej, która pozwoli uniknąć potraktowania któregoś z nurtów w sposób uprzywilejowany – będą to wytyczne, jakie jury przyjmie przy ocenie prac w drugim etapie konkursu. 

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap – zainteresowani udziałem w konkursie prezentują swoje portfolio. Portfolio powinno zawierać projekty opracowań graficznych oraz identyfikacji wizualnych o podobnej tematyce. Jury oceni zgłoszenia i wybierze pięciu finalistów.
II etap – finaliści zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania wstępnych koncepcji oprawy graficznej. Jury oceni projekty i wybierze zwycięzcę.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Każdy z finalistów otrzyma 2.000 zł brutto za wykonanie wstępnych koncepcji oprawy graficznej.

Zwycięzca otrzyma 90.000 zł brutto za opracowanie w pełnym zakresie oprawy graficznej programu „Dekady wolności – 100 utworów kompozytorów polskich na 100-lecie Niepodległości”.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-25