Konkurs na opracowanie projektu oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia

Opublikowano 2017-10-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Torunia.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do absolwentów uczelni artystycznych.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Głównym motywem pracy musi być znak światowego dziedzictwa UNESCO.
Maksymalne wymiary oznaczenia przestrzennego: 2,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
Maksymalna powierzchnia oznaczenia płaskiego: 2,5 m2.

Lokalizacja oznaczeń

Koszt wykonania jednego oznaczenia nie może przekroczyć 20.000 zł brutto.
Termin składania prac upływa 8 grudnia o godz. 15:00.

Nagrody
I nagroda: 12.000 zł
II nagroda: 5.000 zł
III nagroda: 3.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-08