Konkurs na logotypy programów zarządzanych przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Opublikowano 2018-07-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do pełnoletnich osób fizycznych oraz do osób prawnych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować cztery logotypy programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Programy opisane są tutaj.

Konkurs obejmuje sporządzenie zestawu czterech projektów znaków graficznych (logotypów) programów zarządzanych przez NIW-CRSO w wersji polsko- i anglojęzycznej. Projekty w ramach zestawu powinny być ze sobą spójne i tworzyć całość (np. za pomocą kolorystyki, stylistyki, typografii lub elementu składowego). Twórcy, poza projektem, powinni opisać ideę prezentowanych znaków i zastosowaną symbolikę oraz wykonać wizualizację logotypów, obejmującą minimum 3 różne przykłady zastosowania każdego z nich w druku, na ekranie monitora oraz w ekspozycji na przedmiotach 3D, tj. ulotce, stronie internetowej, długopisie, przy czym można zaprezentować dodatkowe przykłady zastosowań użytkowych.

 Prace konkursowe należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Autor zwycięskiego zestawu logotypów otrzyma nagrodę w wysokości 20.000 zł brutto.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-20