Konkurs na logo regionalnego systemu szlaków rowerowych „Wielkopolska BIKE”

Opublikowano 2018-02-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także firmy zajmujące się projektowaniem graficznym.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo regionalnego systemu szlaków rowerowych „Wielkopolska BIKE”.

„Wielkopolska BIKE” (w skrócie: WLKP BIKE), zwany dotychczas Wielkopolskim Systemem Szlaków Rowerowych, to system szlaków obejmujący dziewięć oznakowanych, transregionalnych szlaków, o łącznej długości ok. 1 745 km. Obecnie WLKP BIKE stanowi produkt turystyczny o randze krajowej (międzyregionalnej), jednak w przyszłości może on uzyskać również rangę międzynarodową.

Projekt należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Termin składania prac upływa 9 marca 2018 r. o godz. 15:30.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.
Za opracowanie księgi znaku zwycięzca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, które będzie przedmiotem negocjacji.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-09