Konkurs na logo transportu publicznego w Warszawie

Opublikowano 2017-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Partnerem jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych. 

Opis
Zwycięzca konkursu zaprojektuje logo transportu publicznego w Warszawie.

Celem konkursu jest wybór nowego logo dla systemu komunikacji miejskiej w Warszawie, który będzie identyfikował usługi komunikacyjne realizowane na zlecenie Miasta Stołecznego. Obecnie w przestrzeni miejskiej równolegle funkcjonują trzy logotypy ZTMu, używany jest również symbol promocyjny miasta „Zakochaj się w Warszawie komunikacyjnej”. Zaistniała więc potrzeba ujednolicenia oznakowania. 

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap – zainteresowani udziałem w konkursie prezentują swoje portfolio. Jury ocenia portfolio i wybiera pięciu finalistów.
II etap – finaliści przygotowują wstępne koncepcje logotypu. Jury ocenia projekty i wybiera zwycięzcę.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Każdy z finalistów otrzyma 2.000 zł brutto za wykonanie wstępnych projektów logotypu.

Zwycięzca otrzyma 70.000 zł brutto za wykonanie zestawu logotypów wraz z księgą znakuTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-17