Konkurs na logo Powiatu Kamieńskiego

Opublikowano 2021-12-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Powiat Kamieński.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Powiatu Kamieńskiego.

Starosta Kamieński zaprasza do udziału w konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego – logo Powiatu Kamieńskiego, które stosowane będzie do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu oraz wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, a także w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji papierowej (plansze formatu A4) oraz w wersji elektronicznej (na pendrivie).

Termin
Termin nadsyłania prac mija 30 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu